Naravni prirast pozitiven v več kot polovici občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju nekoliko naraslo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadlo. V Sloveniji je bil po 2. svetovni vojni leta 1993 prvič izkazan negativni naravni prirast; več prebivalcev je umrlo kot pa se jih je tisto leto rodilo. Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Šele od leta 2006 dalje je naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven.

V letu 2010 je naravni prirast znašal 1,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da sta se na vsakih 1.000 prebivalcev rodila skoraj dva prebivalca več, kot jih je umrlo.

V tem letu je pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev izkazovalo 64 % vseh občin (134); v 73 občinah je bil naravni prirast negativen; v treh občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev kot se jih je rodilo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev po občinah je bil zelo različen. Največji naravni prirast na 1.000 prebivalcev so imele občine Komenda (12,1), Gorenja vas - Poljane (10,0) in Moravče (9,9). Naravni prirast z več kot 8 prebivalcev na 1.000 prebivalcev so imele še občine Log - Dragomer (8,9), Mirna Peč (8,9), Žirovnica (8,8), Duplek (8,3) in Lukovica (8,3). Najbolj negativen naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) je imela občina Gornji Grad (–18,0) in dve občini iz pomurske statistične regije: Velika Polana (–14,4) in Kuzma (–13,7). Več kot 10 več smrti kot rojstev na 1.000 prebivalcev je bilo tudi v občini Loški Potok (–11,6).

V letu 2010 je beležila največji naravni prirast osrednjeslovenska statistična regija, in sicer 4,4 prebivalca na 1.000 prebivalcev, največji negativni naravni prirast pa pomurska statistična regija, in sicer –2,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Komenda  12,1
Gorenja vas - Poljane 10,0
Moravče 9,9
Log - Dragomer 8,9
Mirna Peč  8,9Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Gornji Grad  -18,0
Velika Polana -14,4
Kuzma -13,7
Loški Potok -11,6
Polzela -8,9