V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je sredi leta 2010 znašal 16,6 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,1 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 117,4. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo 117 oseb, starih 65 let ali več. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja je sredi leta 2010 znašal 146), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 90 moških, starih 65 let ali več).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Kostel (278), Osilnica (265), in Šalovci (210); te tri občine so bile tudi edine z vrednostjo indeksa nad 200. Omenjeni občini Osilnica in Kostel sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer med statističnimi regijami imela najnižji indeks staranja (104). Največji delež starejšega prebivalstva je imela  zasavska statistična regija (indeks staranja skoraj 140).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo 56 občin, kar je 27 % vseh občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Komenda (64), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 64 oseb, starih 65 ali več let. Vrednosti indeksa staranja, ki so bile nižje od 70, so imele še občine Moravče (68), Benedikt (68), Gorenja vas - Poljane (68) in Škocjan (69).

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, kakšno je bilo v letu 2010 razmerje med starejšim in mladim prebivalstvom  po spolu? To razmerje je izraženo z indeksom staranja. Vrednosti teh indeksov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 2010

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 2010
Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime   
Kostel 278
Osilnica 265
Šalovci  210
Gornji Petrovci  191
Hodoš  189Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime

 

Komenda 64
Benedikt 68
Gorenja vas - Poljane 68
Moravče 68
Škocjan 69