Leta 2010 je en vrtec obiskovalo povprečno 85 predšolskih otrok

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2010/2011 delovalo 891 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih nekaj manj kot 76.000 otrok. Večina vrtcev (856) je bilo javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 35. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 110 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 26, v občini Koper 23 in v občini Novo mesto 18. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 3 občine pa leta 2010 niso imele vrtca, in sicer občine Osilnica, Podlehnik in Žetale. Občina Hajdina je vrtec odprla ravno s 1. septembrom, zato podatkov o novonastalem vrtcu še ni bilo možno zajeti v podatke o predšolski vzgoji za šolsko leto 2010/2011.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2010 je en vrtec obiskovalo povprečno 85 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Komenda, Šentjernej, Metlika in Polzela, in sicer povprečno nad 200 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Hodoš, Šalovci, Podvelka, Kobilje, Solčava, Kostel in Jezersko.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica

     308 

Komenda 

     295

Šentjernej

     268

Metlika 

     253

Polzela 

     238
Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš
Šalovci 10
Podvelka 13
Kobilje 15
Solčava 15