Med prebivalstvom Slovenije je 6 % študentov

V študijskem letu 2010/2011 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 107.134 študentov, to pomeni povprečno 52 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Jezersko (80), Bloke (67), Železniki (67), Žužemberk (67) in Mirna Peč (66).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Osilnica (25), Zavrč (27), Hodoš (32), Kostel (33) in Sveta Ana (33).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev jugovzhodna Slovenija statistična regija, in sicer 56, najmanj pa obalno-kraška statistična regija, 43.


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Jezersko 80
Bloke  67
Železniki  67
Žužemberk 67
Mirna Peč 66Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Osilnica

     25

Zavrč

27

Hodoš 32
Kostel  33
Sveta Ana 33