29 % občin z razpoložljivimi mesti v vrtcih tudi za otroke iz drugih občin

Vrtci lahko sprejemajo poleg otrok iz lastne občine tudi otroke iz drugih občin. Starši namreč pogosto vpišejo svoje otroke v tisti vrtec, ki je v bližini njihovega delovnega mesta, saj tako lažje usklajujejo svoj službeni čas z delovnim časom vrtcev, pa tudi zato, da se skrajša čas, ki ga otrok prebije v vrtcu.

Ali je v vrtcih v določeni občini vpisanih več otrok, kot jih tam prebiva, lahko prikažemo z indeksom oz. razmerjem med številom otrok, vključenih v vrtec, po občini vrtca in številom otrok, vključenih v vrtec, po občini prebivališča.

Leta 2010 je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih večje od števila tam prebivajočih otrok v 60 občinah (29 %). Večinoma gre za občine, v katerih so lokalna in regionalna zaposlitvena središča. Največje razlike med podatkoma so izkazovale občine Šempeter - Vrtojba (41 % več razpoložljivih mest kot v občini bivajočih otrok) ter Ptuj, Vransko in Vuzenica (v vsaki po 25 % več razpoložljivih mest kot je bilo v občini bivajočih otrok).

Občin, ki so imele manj razpoložljivih mest v vrtcih, kot je bilo v občini bivajočih otrok, je bilo 132. Precej nižje je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih od števila tam bivajočih otrok v občinah Destrnik in Majšperk (s 34 % oziroma 33 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok), Grad (31 %) ter v občinah Škofljica (31 %) in Razkrižje (s 27 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok).


Poišči ime ali šifro občine iz karte