V splošne in strokovne gimnazije vključenih 41 % vseh v srednje šole vključenih dijakov

V Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Že nekaj let opažamo, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta v leto povečuje. Ob začetku šolskega leta 2009/2010, pa tudi 2010/2011 je bilo sicer zaznati rahel upad, vendar je bilo v te šole še zmeraj vključenih 41 % vseh v srednje šole vključenih dijakov. 10 let prej, v šolskem letu 2000/2001 jih je bilo 33 %. Prav tako se povečuje število vpisov v tehniških in strokovnih programih. V šolskem letu 2010/2011 je bilo vanje vpisanih 44 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, v šolskem letu 2000/2001 pa 40 %.

Za srednje poklicne programe velja ravno nasprotno: delež teh dijakov, vključenih v izobraževanje, med vsemi dijaki, vključenimi v izobraževanje, upada. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v 3-letni srednji poklicni program vključenih 15 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, 10 let prej, v šolskem letu 2000/2001, pa še 24 %.

Delež dijakov, vključenih v programe poklicnega tehniškega izobraževanja, med vsemi dijaki, pa je v zadnjem desetletju skoraj enak; v šolskem letu 2010/2011  je znašal 6 %, pred desetimi leti pa 7 %.