Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 74 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v slovenske vrtce vključenih že skoraj 74 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2005/2006, pa 10 odstotnih točk manj.

82 občin oz. 39 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 31 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti, več kot 90 % pa pet občin, in sicer občine Hodoš, Veržej, Horjul, Kostel in Gorje. Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva obalno-kraška statistična regija, s skoraj 80 %.

V občinah Osilnica, Žetale in Podlehnik pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti), kar je razumljivo, saj so bile vse tri občin brez vrtca v občini. Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 63 %.


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, koliko dečkov in deklic, v starostni skupini 1­­­–5 let, je bilo v šolskem letu 2010/11, v posamezni občini vključenih v vrtce? Odgovore najdete na spodnjih povezavah.

Deklice v vrtcih, občine, Slovenija, 2010/11

Dečki v vrtcih, občine, Slovenija, 2010/11
Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Hodoš 100,0
Veržej  100,0
Horjul  98,8
Kostel   94,1
Gorje 90,2Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Osilnica  15,4
Žetale  25,5
Podlehnik 39,4
Ribnica na Pohorju  50,8
Šalovci 51,2