Na vsakih 1.000 prebivalcev 10 diplomantov

Leta 2010 je bilo v Sloveniji 19.694 diplomantov terciarnega izobraževanja, to je približno 10 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 54 občin ali 26 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Šmartno ob Paki (16), Bloke (14), Žetale (14), Dobje (13), Kobilje (13) in Tabor (13). Med statističnimi regijami sta imeli največ diplomantov na 1.000 prebivalcev goriška in savinjska regija (10).

Najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno šibke občine Osilnica (0), Apače (4), Juršinci (4), Kuzma (4) in Rogašovci (5). Med statističnimi regijami Slovenije je imela najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev obalno-kraška statistična regija (nekaj manj kot 8).


Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je bilo v letu 2010 število diplomantk med ženskami ali diplomantov med moškimi nad slovenskim povprečjem? Odgovore najdete na kartah na spodnjih povezavah. 

Diplomantke med ženskami, občine, Slovenija, 2010

Diplomanti med moškimi, občine, Slovenija, 2010
Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Šmartno ob Paki  16
Bloke 14
Žetale 14
Dobje  13
Kobilje 13Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Osilnica 

0

Apače

 4

Juršinci 4
Kuzma 4
Rogašovci  5