Vsak 25. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2010/2011 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (10.014 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.792 oz.  5 % vseh dijakov), Kranj (2.240 oz. 3 % vseh dijakov), Koper (1.808 oz. 2 % vseh dijakov), Celje (1.794 oz. 2 % vseh dijakov), Novo mesto (1.590 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2010/2011 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 82.267 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 40 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Luče (65), Žužemberk (65), Mirna Peč (62), Trnovska vas (62) in Šmartno ob Paki (59).

Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel (12), Dobrovnik (26), Razkrižje (29), Hrpelje - Kozina (30) in Osilnica (30).


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Luče  65
Žužemberk 65
Mirna Peč 62
Trnovska vas  62
Šmartno ob Paki 59Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel 12
Dobrovnik  26
Razkrižje 29
Hrpelje - Kozina 30
Osilnica 30