Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

Jugovzhodna Slovenija, po površini naša največja statistična regija, povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija.

Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija); ta je leta 2009 ustvarila skoraj polovico bruto dodane vrednosti v tej regiji. Po vrednosti vlaganj na prebivalca so bila tukajšnja podjetja, družbe in organizacije z najmanj 20 zaposlenimi v letu 2010 na četrtem mestu v Sloveniji, njihove bruto investicije v nova osnovna sredstva na prebivalca pa so bile le malo višje od državnega povprečja. Pomembno vlogo ima tudi raziskovalno-razvojna dejavnost; v letu 2009 so izdatki zanjo znašali kar 3,4 % BDP te regije. Finančna sredstva za to dejavnost so skoraj v celoti prispevale gospodarske družbe.

Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja; manj ugodna pa je bila tu izobrazbena struktura brezposelnih (skoraj polovica teh oseb je namreč imela najnižjo stopnjo izobrazbe).

Znatno ugodnejši so prebivalstveni kazalniki. V letu 2010 je bila regija po prirastu prebivalcev na tretjem mestu v državi, število prebivalcev pa se je povečalo predvsem zaradi novorojencev. Delež mladih (0–14 let) je bil tu glede na preostale regije še vedno eden večjih, vendar je bil že manjši od deleža oseb, starih 65 ali več let. Ne glede na to je povprečna starost prebivalcev jugovzhodne Slovenije najnižja v državi (leta 2010 je bila za več kot 2 leti nižja kot v regijah z najvišjo povprečno starostjo prebivalcev).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.4082.049.261
Število zaposlenih oseb47.145747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)950,02966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.728.91486.705.208