Posavska regija

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. 

Posavska

Vir: www.gradovi.net

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Dejavnost oskrba z elektriko, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo so v letu 2009 ustvarile v tej regiji nekoliko višji delež bruto dodane vrednosti kot storitvene dejavnosti. Gospodarsko pomembno je tudi kmetijstvo, saj je ustvarilo okrog 5 % bruto dodane vrednosti.

Stopnja delovne aktivnosti v regiji je približno enaka državnemu povprečju, razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma pa je tu največja; v letu 2010 je bila namreč za moške kar za 14 odstotnih točk višja kot za ženske.

Spodnjeposavsko regijo zelo radi obiskujejo domači turisti; v letu 2010 so ti ustvarili 56 % turističnih prenočitev v tej regiji. Hotelski in podobni objekti so bili v tej regiji tedaj v poletni in zimski sezoni med najbolj zasedenimi v državi; v njih je bila turistom na voljo tretjina vseh prenočitvenih zmogljivosti v regiji. Zanimivo je, da je bilo v splošnih knjižnicah v tej regiji vpisanih najmanj članov na 1.000 prebivalcev (v povprečju za 90 manj kot v knjižnicah v goriški regiji), delež mladih članov splošnih knjižnic pa je bil v letu 2010 eden najvišjih v državi (37 %). Ta regija izstopa še po številu štipendistov; v letu 2010 je štipendijo prejemal vsak drugi dijak in vsak tretji študent.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,3101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,08,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km288520.273
Število prebivalcev70.1922.049.261
Število zaposlenih oseb19.909747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)903,70966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.155.73986.705.208