Zasavska regija

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

Zasavska

Vir: www.zagorje.si

Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2) in številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi.

Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je tukaj v enem letu povečala najmanj, in sicer za manj kot odstotno točko. V letu 2010 je bilo med tukajšnjimi zaposlenimi zabeleženih najmanj bolniških odsotnosti na 100 zaposlenih, in sicer 60, trajale pa so v povprečju 16,5 dneva.

Zasavska regija je v letu 2010 izstopala po zelo visoki negativni letni stopnji rasti prebivalstva (–10,8 ‰). Število prebivalcev je v tem letu upadlo predvsem zaradi odseljevanja v druge statistične regije. Po podatkih o stanovanjih imajo v tej regiji v povprečju najmanjša stanovanja (po površini in po številu sob). To se odraža tudi v strukturi gospodinjstev; tudi ta so bila v tej regiji v začetku leta 2011 v povprečju najmanjša; tretjina jih je bilo enočlanskih. V vsakem sedmem enočlanskem gospodinjstvu je živela oseba, stara 65 ali več let. Ta regija je izstopala še po največjem deležu oseb s statusom upokojenca: med ženskami, starimi 15 ali več let, je bila upokojenka vsaka tretja, med enako starimi moškimi pa je bil upokojenec vsak četrti.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)168,5101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,18,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km226420.273
Število prebivalcev44.4832.049.261
Število zaposlenih oseb11.119747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)915,48966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)819.96786.705.208