Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Podjetja v savinjski regiji predstavljajo dobro desetino vseh slovenskih podjetij in ustvarijo desetino prihodkov vseh podjetij v državi; po velikosti, izraženi s povprečnim številom oseb, ki delajo v teh podjetjih, spadajo med največja v državi (5,4 osebe v letu 2010).

Po indeksu delovne migracije za leto 2010 je število delovno aktivnih prebivalcev, ki delajo v regiji, le malo zaostajalo za številom delovno aktivnih prebivalcev, ki v regiji prebivajo (98). V začetku leta 2011 je imela najmanj višješolsko stopnjo izobrazbe že skoraj petina prebivalcev; nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev in visok delež študentov med prebivalci, starimi od 19 do 26 let, pa pomenita za regijo pomemben izobrazbeni potencial.

Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj; v letu 2010 jo je obiskalo skoraj 11 % vseh turistov v Sloveniji; ti so v tej regiji prenočili povprečno štirikrat.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,1101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,48,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.0392.049.261
Število zaposlenih oseb92.068747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)892,80966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.973.18586.705.208