Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2009 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti, in to predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je leta 2010 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (malo manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo med najmanjša v državi. Gojenje trajnih nasadov je tukaj pomembna kmetijska panoga, te površine pa v obalno-kraški regiji obsegajo 13 % vseh kmetijskih zemljišč s trajnimi nasadi v Sloveniji. Ekološka pridelava obsega malo več kot desetino vseh kmetijskih zemljišč v tej regiji (to je dvakrat večji delež kot na ravni celotne države).

Število prebivalcev se je tudi v letu 2010 povečalo predvsem zaradi novih priseljencev iz tujine. V začetku leta 2011 je bil vsak 13. prebivalec regije tuji državljani. Med tujimi državljani v regiji, starimi 15 ali več let, je bilo takrat 70 % zaposlenih, 25 % pa neaktivnih (med te štejemo učence in dijake, študente, upokojence in druge neaktivne osebe).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,1101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,08,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev110.7432.049.261
Število zaposlenih oseb41.531747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)961,04966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.753.78986.705.208