Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

To je najbolj severovzhodna, najbolj ravninska in najbolj kmetijska statistična regija Slovenije. V tej regiji je skoraj tretjina vseh njivskih površin v državi.

Ugodne razmere za poljedelstvo ustvarjajo rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet. Odročna lega neugodno vpliva na gospodarski položaj regije; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (11.400 EUR leta 2009) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2010 za 11 odstotnih točk večja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo).

Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva; v letu 2010 je bil v tej regiji zabeležen največji negativni naravni prirast (ta je v največji meri vplival na upad števila prebivalcev v tej regiji). Ženske iz te regije, ki so v letu 2010 rodile, pa so bile v povprečju najmlajše, in sicer je bila vsaka šesta mlajša od 25 let (v osrednjeslovenski regiji je to veljalo le za vsako deseto, ki je rodila v tem letu). Med prebivalci, ki so umrli v tem letu, pa ni bilo nobenega manj kot leto starega otroka (dojenčka).

Pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. K njeni turistični prepoznavnosti v veliki meri prispeva reka Mura, njene naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,3101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)19,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,68,2
Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev119.3492.049.261
Število zaposlenih oseb32.387747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)873,88966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.305.18386.705.208