Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva.

Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. Gorenjska regija je v letu 2010 ustvarila 18 % vseh turističnih prenočitev v državi; večinoma so bile to prenočitve gostov iz tujine (okoli 70 %). Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila druga med vsemi regijami, čeprav jih je imela pol manj od obalno-kraške regije, prve po vrednosti tega kazalnika.

Kmetijska dejavnost v tej regiji gospodarsko sicer ni najpomembnejša, kljub temu pa tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo.

Prebivalstveni kazalniki so ugodni. V letu 2010 je bila ta regija ena izmed treh, v katerih je bil naravni prirast višji od državnega povprečja. Delež mladega prebivalstva je bil v tej regiji najvišji (15,1 %). V začetku leta 2011 so tri od štirih družin v gorenjski regiji imele otroke; družine z otroki pa so imele povprečno 1,65 otroka. Med družinami so prevladovale družine zakonskih parov; takih družin je bilo 65 %; družin zunajzakonskih partnerjev je bilo okrog 10 %, enostarševskih družin pa okrog 25 %. Med aktivnimi prebivalci te regije je bilo v letu 2010 le 8,1 % takih, ki so bili brez zaposlitve; delež brezposelnih, ki so zaposlitev iskali več kot eno leto, pa je bil najmanjši v državi (2,7 %).