Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2) in številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi.

Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je tukaj v enem letu povečala najmanj, in sicer za manj kot odstotno točko. V letu 2010 je bilo med tukajšnjimi zaposlenimi zabeleženih najmanj bolniških odsotnosti na 100 zaposlenih, in sicer 60, trajale pa so v povprečju 16,5 dneva.

Zasavska regija je v letu 2010 izstopala po zelo visoki negativni letni stopnji rasti prebivalstva (–10,8 ‰). Število prebivalcev je v tem letu upadlo predvsem zaradi odseljevanja v druge statistične regije. Po podatkih o stanovanjih imajo v tej regiji v povprečju najmanjša stanovanja (po površini in po številu sob). To se odraža tudi v strukturi gospodinjstev; tudi ta so bila v tej regiji v začetku leta 2011 v povprečju najmanjša; tretjina jih je bilo enočlanskih. V vsakem sedmem enočlanskem gospodinjstvu je živela oseba, stara 65 ali več let. Ta regija je izstopala še po največjem deležu oseb s statusom upokojenca: med ženskami, starimi 15 ali več let, je bila upokojenka vsaka tretja, med enako starimi moškimi pa je bil upokojenec vsak četrti.