Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države.

Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah. V letu 2009 so največji delež bruto dodane vrednosti v koroški regiji ustvarile predelovalne dejavnosti. Za kmetijstvo v tej regiji je značilno to, da so tukajšnja kmetijska gospodarstva največja v državi, tako po površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Gospodarji tukajšnjih kmetij pa so v povprečju najmlajši (53 let); od gospodarjev kmetij v notranjsko-kraški regiji so mlajši povprečno osem let.

Tudi prebivalci celotne koroške regije sodijo po povprečni starosti med mlajše prebivalce Slovenije, saj so mlajši od prebivalstva v večini slovenskih regij. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je tu eden nižjih v Sloveniji, zato je tudi starostna sestava prebivalcev tukaj razmeroma ugodna. Indeks staranja – to je vrednost, ki izraža številčno razmerje med prebivalstvom, starim 65 ali več let, in prebivalstvom, mlajšim od 15 let – je v koroški regiji v letu 2010 znašal 114,4; to pomeni, da je bilo na 100 mladih 114 starejših prebivalcev. Skoraj vsaka peta družina v tej regiji je družina zunajzakonskih partnerjev; tudi delež otrok, rojenih v takem tipu družine, je v tej regiji običajno najvišji; tako je bilo tudi v letu 2010 (71 %).