Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2009 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti, in to predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je leta 2010 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (malo manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo med najmanjša v državi. Gojenje trajnih nasadov je tukaj pomembna kmetijska panoga, te površine pa v obalno-kraški regiji obsegajo 13 % vseh kmetijskih zemljišč s trajnimi nasadi v Sloveniji. Ekološka pridelava obsega malo več kot desetino vseh kmetijskih zemljišč v tej regiji (to je dvakrat večji delež kot na ravni celotne države).

Število prebivalcev se je tudi v letu 2010 povečalo predvsem zaradi novih priseljencev iz tujine. V začetku leta 2011 je bil vsak 13. prebivalec regije tuji državljani. Med tujimi državljani v regiji, starimi 15 ali več let, je bilo takrat 70 % zaposlenih, 25 % pa neaktivnih (med te štejemo učence in dijake, študente, upokojence in druge neaktivne osebe).