Goriška statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.

Čeprav je ta regija ustvarila leta 2009 manj kot 6 % slovenskega BDP, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi.

Plače zaposlenih v podjetjih so bile prav tako na tretjem mestu v državi, vendar so bile nižje od slovenskega povprečja. Ta regija je izstopala tudi po številu upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in tudi po številu očetov, ki so izrabili pravico do očetovskega dopusta in nadomestila.

Ker prebivalci goriške regije dočakajo v povprečju najvišjo starost med Slovenci, je tudi delež prebivalcev, starih 65 ali več let, tukaj največji v državi (sredi leta 2010 je znašal že 18.0 %). Takrat je bilo med prebivalci te regije 13,7 % otrok (tj. oseb, starih 0–14 let). Goriške vrtce je v letu 2010 obiskovalo 70 % vseh otrok v starosti 1–5 let; v osnovnih šolah v tej regiji se je izobraževalo v povprečju 140 otrok, to je 110 otrok manj kot v osnovnih šolah v osrednjeslovenski regiji. Po deležu vpisanih v študijske programe v starostni skupini 19–26 let je bila goriška regija prva med regijami; v letu 2010 je bilo med osebami, starimi 19–26 let, skoraj dve tretjini študentov (v osrednjeslovenski regiji jih je bilo med toliko starimi osebami malo manj kot polovica).