Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi (k slovenskemu BDP je leta 2009 prispevala le 1,8 %). Tukajšnja podjetja ustvarijo malo več kot odstotek vseh prihodkov slovenskih podjetij in zaposlujejo 2 % vseh oseb, ki delajo v slovenskih podjetjih. Po številu zaposlenih (povprečno 4 na podjetje) spadajo med manjša podjetja v državi.

Notranjsko-kraška regija izstopa po najvišji stopnji delovne aktivnosti v Sloveniji (v letu 2010 je bila 62,8-odstotna), najvišji pa je tudi odstotek zaposlenih med mladimi (v začetku leta 2011 je bilo med moškimi, starimi 15–29 let, zaposlenih skoraj polovica, med enako starimi ženskami pa je bilo zaposlenih več kot tretjina). Na zaposlenega prebivalca v regiji je takrat prišlo 1,34 osebe, ki so bile brezposelne, delovno neaktivne ali mlajše od 15 let.

Ta regija izstopa tudi po številčnosti medregijskih delovnih migrantov; konec leta 2010 se je kar tretjina delovno aktivnih iz te regije vozila na delo v sosednjo regijo. Da sodijo prebivalci te regiji med mobilnejše v državi, pove tudi dejstvo, da je ta regija tretja po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev.