Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km21.04120.273
Število prebivalcev72.7132.049.261
Število zaposlenih oseb21.542747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,74966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.840.28986.705.208
Število moških36.4991.014.716
Število žensk36.2141.034.545
Naravni prirast493.734
Skupni prirast-3203.213
Število vrtcev33891
Število otrok v vrtcih2.25675.972
Število učencev v osnovnih šolah5.913159.508
Število dijakov (po prebivališču)3.19982.267
Število študentov (po prebivališču)4.045107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
28.189835.039
Število samozaposlenih oseb
3.07087.845
Število registriranih brezposelnih oseb
4.245100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.3431.494,88
Število podjetij4.911165.959
Število stanovanj, stanovanjski sklad
28.520844.349
Število osebnih avtomobilov
35.8381.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
24.837796.413
Število prihodov turistov28.9523.006.272
Število prenočitev turistov81.8028.906.399
Izvoz blaga (mio. EUR)683,2618.639,34
Uvoz blaga (mio. EUR)438,0320.100,59
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)24.683422.851
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)3.974408.319
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)74.1824.458.798
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)95436.220