Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev322.9492.049.261
Število zaposlenih oseb106.701747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)904,55966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.632.11986.705.208
Število moških159.4091.014.716
Število žensk163.5401.034.545
Naravni prirast-433.734
Skupni prirast-2073.213
Število vrtcev131891
Število otrok v vrtcih10.63775.972
Število učencev v osnovnih šolah23.367159.508
Število dijakov (po prebivališču)12.39082.267
Število študentov (po prebivališču)14.924107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
124.895835.039
Število samozaposlenih oseb
14.30587.845
Število registriranih brezposelnih oseb
19.467100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.377,141.494,88
Število podjetij23.147165.959
Število stanovanj, stanovanjski sklad
138.045844.349
Število osebnih avtomobilov
159.7741.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
124.952796.413
Število prihodov turistov186.5973.006.272
Število prenočitev turistov468.3798.906.399
Izvoz blaga (mio. EUR)1.969,4518.639,34
Uvoz blaga (mio. EUR)1.741,3820.100,59
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)62.375422.851
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)35.959408.319
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)630.6324.458.798
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.71036.220