Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.1262.049.261
Število zaposlenih oseb40.904747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)950,96966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.885.52886.705.208
Število moških59.5591.014.716
Število žensk59.5671.034.545
Naravni prirast1483.734
Skupni prirast493.213
Število vrtcev57891
Število otrok v vrtcih4.03175.972
Število učencev v osnovnih šolah9.058159.508
Število dijakov (po prebivališču)4.82382.267
Število študentov (po prebivališču)6.524107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
48.377835.039
Število samozaposlenih oseb
5.61387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
4.528100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.452,201.494,88
Število podjetij10.514165.959
Število stanovanj, stanovanjski sklad
51.282844.349
Število osebnih avtomobilov
69.1241.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
54.563796.413
Število prihodov turistov233.1273.006.272
Število prenočitev turistov542.0328.906.399
Izvoz blaga (mio. EUR)1.006,7018.639,34
Uvoz blaga (mio. EUR)821,7620.100,59
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)14.506422.851
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)3.562408.319
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)148.1454.458.798
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.96936.220