Podatki za leto 2010 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev119.3492.049.261
Število zaposlenih oseb32.387747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)873,88966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.305.18386.705.208
Število moških58.0961.014.716
Število žensk61.2531.034.545
Naravni prirast-2733.734
Skupni prirast-3803.213
Število vrtcev71891
Število otrok v vrtcih3.90275.972
Število učencev v osnovnih šolah8.881159.508
Število dijakov (po prebivališču)4.64582.267
Število študentov (po prebivališču)5.414107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
43.482835.039
Število samozaposlenih oseb
6.80387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
10.179100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.309,781.494,88
Število podjetij7.264165.959
Število stanovanj, stanovanjski sklad
48.744844.349
Število osebnih avtomobilov
58.3911.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
37.321796.413
Število prihodov turistov248.1973.006.272
Število prenočitev turistov896.8448.906.399
Izvoz blaga (mio. EUR)419,2818.639,34
Uvoz blaga (mio. EUR)484,2120.100,59
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)24.537422.851
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)150.082408.319
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)135.7084.458.798
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.35936.220