Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km27820.273
Število prebivalcev15.4662.049.261
Število zaposlenih oseb2.995747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,43966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)328.99386.705.208
Število moških7.6801.014.716
Število žensk7.7861.034.545
Naravni prirast633.734
Skupni prirast1403.213
Število vrtcev6891
Število otrok v vrtcih61475.972
Število učencev v osnovnih šolah1.241159.508
Število dijakov (po prebivališču)63982.267
Število študentov (po prebivališču)848107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.436835.039
Število samozaposlenih oseb
53287.845
Število registriranih brezposelnih oseb
540100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.418,431.494,88
Število podjetij1.266165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.778844.349
Število osebnih avtomobilov
8.3701.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.496796.413