Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.5522.049.261
Število zaposlenih oseb202747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)800,87966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)19.13886.705.208
Število moških7851.014.716
Število žensk7671.034.545
Naravni prirast-33.734
Skupni prirast-213.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih3875.972
Število učencev v osnovnih šolah153159.508
Število dijakov (po prebivališču)10082.267
Število študentov (po prebivališču)93107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
569835.039
Število samozaposlenih oseb
14987.845
Število registriranih brezposelnih oseb
82100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.178,371.494,88
Število podjetij132165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
667844.349
Število osebnih avtomobilov
7971.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
314796.413