Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km21120.273
Število prebivalcev3.5962.049.261
Število zaposlenih oseb509747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,10966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)31.89686.705.208
Število moških1.8071.014.716
Število žensk1.7891.034.545
Naravni prirast323.734
Skupni prirast53.213
Število vrtcev2891
Število otrok v vrtcih14275.972
Število učencev v osnovnih šolah391159.508
Število dijakov (po prebivališču)14482.267
Število študentov (po prebivališču)204107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.459835.039
Število samozaposlenih oseb
11387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
124100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.222,151.494,88
Število podjetij312165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.254844.349
Število osebnih avtomobilov
1.7261.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.314796.413