Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev280.0802.049.261
Število zaposlenih oseb195.254747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.106,95966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)32.873.72486.705.208
Število moških135.1341.014.716
Število žensk144.9461.034.545
Naravni prirast9253.734
Skupni prirast5263.213
Število vrtcev110891
Število otrok v vrtcih12.66275.972
Število učencev v osnovnih šolah19.745159.508
Število dijakov (po prebivališču)10.01482.267
Število študentov (po prebivališču)14.438107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
115.449835.039
Število samozaposlenih oseb
9.81187.845
Število registriranih brezposelnih oseb
11.708100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.766,091.494,88
Število podjetij34.320165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
120.915844.349
Število osebnih avtomobilov
145.5421.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
127.166796.413