Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km222120.273
Število prebivalcev14.8302.049.261
Število zaposlenih oseb2.721747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)823,34966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)174.75486.705.208
Število moških7.3781.014.716
Število žensk7.4521.034.545
Naravni prirast723.734
Skupni prirast1193.213
Število vrtcev9891
Število otrok v vrtcih60975.972
Število učencev v osnovnih šolah1.189159.508
Število dijakov (po prebivališču)58182.267
Število študentov (po prebivališču)761107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.542835.039
Število samozaposlenih oseb
70087.845
Število registriranih brezposelnih oseb
750100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.2261.494,88
Število podjetij1.014165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.183844.349
Število osebnih avtomobilov
7.4241.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.517796.413