Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km26220.273
Število prebivalcev8.0932.049.261
Število zaposlenih oseb4.094747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,55966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)281.83286.705.208
Število moških4.0411.014.716
Število žensk4.0521.034.545
Naravni prirast-433.734
Skupni prirast1313.213
Število vrtcev3891
Število otrok v vrtcih30275.972
Število učencev v osnovnih šolah602159.508
Število dijakov (po prebivališču)30082.267
Število študentov (po prebivališču)368107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.125835.039
Število samozaposlenih oseb
43387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
307100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.195,291.494,88
Število podjetij569165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.059844.349
Število osebnih avtomobilov
4.2781.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.108796.413