Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6612.049.261
Število zaposlenih oseb127747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)878,85966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.46786.705.208
Število moških3371.014.716
Število žensk3241.034.545
Naravni prirast03.734
Skupni prirast-33.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih1675.972
Število učencev v osnovnih šolah40159.508
Število dijakov (po prebivališču)882.267
Število študentov (po prebivališču)22107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
231835.039
Število samozaposlenih oseb
2787.845
Število registriranih brezposelnih oseb
41100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.330,201.494,88
Število podjetij48165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
596844.349
Število osebnih avtomobilov
3091.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
215796.413