Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev1.5722.049.261
Število zaposlenih oseb473747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)763,88966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)23.08786.705.208
Število moških8291.014.716
Število žensk7431.034.545
Naravni prirast93.734
Skupni prirast63.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih5675.972
Število učencev v osnovnih šolah119159.508
Število dijakov (po prebivališču)7582.267
Število študentov (po prebivališču)105107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
680835.039
Število samozaposlenih oseb
12987.845
Število registriranih brezposelnih oseb
56100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.131,901.494,88
Število podjetij107165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
803844.349
Število osebnih avtomobilov
8321.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
885796.413