Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev28.9992.049.261
Število zaposlenih oseb6.496747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,69966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)509.95086.705.208
Število moških14.3241.014.716
Število žensk14.6751.034.545
Naravni prirast1633.734
Skupni prirast1163.213
Število vrtcev14891
Število otrok v vrtcih99275.972
Število učencev v osnovnih šolah2.340159.508
Število dijakov (po prebivališču)1.20482.267
Število študentov (po prebivališču)1.554107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.435835.039
Število samozaposlenih oseb
1.16687.845
Število registriranih brezposelnih oseb
1.101100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.341,511.494,88
Število podjetij2.154165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.568844.349
Število osebnih avtomobilov
14.8061.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.308796.413