Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km222720.273
Število prebivalcev15.3382.049.261
Število zaposlenih oseb3.223747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)884,29966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)287.49786.705.208
Število moških7.7201.014.716
Število žensk7.6181.034.545
Naravni prirast1083.734
Skupni prirast2153.213
Število vrtcev6891
Število otrok v vrtcih51075.972
Število učencev v osnovnih šolah1.388159.508
Število dijakov (po prebivališču)76982.267
Število študentov (po prebivališču)891107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.950835.039
Število samozaposlenih oseb
85787.845
Število registriranih brezposelnih oseb
534100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.336,821.494,88
Število podjetij1.002165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.209844.349
Število osebnih avtomobilov
8.2721.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.597796.413