Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.2652.049.261
Število zaposlenih oseb961747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)925,86966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)69.71486.705.208
Število moških3.6211.014.716
Število žensk3.6441.034.545
Naravni prirast733.734
Skupni prirast503.213
Število vrtcev5891
Število otrok v vrtcih31675.972
Število učencev v osnovnih šolah908159.508
Število dijakov (po prebivališču)38282.267
Število študentov (po prebivališču)417107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.930835.039
Število samozaposlenih oseb
32487.845
Število registriranih brezposelnih oseb
163100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.392,291.494,88
Število podjetij463165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.727844.349
Število osebnih avtomobilov
3.8781.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.489796.413