Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km210520.273
Število prebivalcev9.0692.049.261
Število zaposlenih oseb2.422747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)866,30966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)227.22586.705.208
Število moških4.5651.014.716
Število žensk4.5041.034.545
Naravni prirast-133.734
Skupni prirast-353.213
Število vrtcev6891
Število otrok v vrtcih28975.972
Število učencev v osnovnih šolah735159.508
Število dijakov (po prebivališču)38082.267
Število študentov (po prebivališču)488107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.639835.039
Število samozaposlenih oseb
42187.845
Število registriranih brezposelnih oseb
522100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.304,671.494,88
Število podjetij633165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.336844.349
Število osebnih avtomobilov
4.6191.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.348796.413