Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km234020.273
Število prebivalcev14.7282.049.261
Število zaposlenih oseb4.059747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)830,53966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)321.23986.705.208
Število moških7.4291.014.716
Število žensk7.2991.034.545
Naravni prirast143.734
Skupni prirast173.213
Število vrtcev8891
Število otrok v vrtcih49675.972
Število učencev v osnovnih šolah1.091159.508
Število dijakov (po prebivališču)59082.267
Število študentov (po prebivališču)766107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.085835.039
Število samozaposlenih oseb
68387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
887100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.221,311.494,88
Število podjetij898165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.694844.349
Število osebnih avtomobilov
7.0681.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.502796.413