Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev16.1472.049.261
Število zaposlenih oseb3.410747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)860,49966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)266.36086.705.208
Število moških7.9701.014.716
Število žensk8.1771.034.545
Naravni prirast543.734
Skupni prirast1713.213
Število vrtcev5891
Število otrok v vrtcih77875.972
Število učencev v osnovnih šolah1.258159.508
Število dijakov (po prebivališču)67782.267
Število študentov (po prebivališču)856107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.970835.039
Število samozaposlenih oseb
63587.845
Število registriranih brezposelnih oseb
799100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.294,391.494,88
Število podjetij1.283165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.146844.349
Število osebnih avtomobilov
8.7981.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.716796.413