Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km22520.273
Število prebivalcev2.0512.049.261
Število zaposlenih oseb195747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)907,23966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.66786.705.208
Število moških1.0611.014.716
Število žensk9901.034.545
Naravni prirast-143.734
Skupni prirast-143.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih5675.972
Število učencev v osnovnih šolah211159.508
Število dijakov (po prebivališču)10382.267
Število študentov (po prebivališču)81107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
814835.039
Število samozaposlenih oseb
15387.845
Število registriranih brezposelnih oseb
84100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.368,251.494,88
Število podjetij86165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
884844.349
Število osebnih avtomobilov
1.0071.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
406796.413