Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev33.0532.049.261
Število zaposlenih oseb17.542747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)912,77966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.474.47086.705.208
Število moških16.8151.014.716
Število žensk16.2381.034.545
Naravni prirast1083.734
Skupni prirast-3633.213
Število vrtcev12891
Število otrok v vrtcih1.22375.972
Število učencev v osnovnih šolah2.560159.508
Število dijakov (po prebivališču)1.33682.267
Število študentov (po prebivališču)1.885107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.063835.039
Število samozaposlenih oseb
92887.845
Število registriranih brezposelnih oseb
1.988100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.391,471.494,88
Število podjetij1.967165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.492844.349
Število osebnih avtomobilov
16.1021.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.048796.413