Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km27820.273
Število prebivalcev7.0842.049.261
Število zaposlenih oseb2.442747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.173,70966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)347.28786.705.208
Število moških3.5421.014.716
Število žensk3.5421.034.545
Naravni prirast373.734
Skupni prirast993.213
Število vrtcev3891
Število otrok v vrtcih31075.972
Število učencev v osnovnih šolah711159.508
Število dijakov (po prebivališču)36882.267
Število študentov (po prebivališču)383107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.945835.039
Število samozaposlenih oseb
36287.845
Število registriranih brezposelnih oseb
213100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.891,321.494,88
Število podjetij623165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.624844.349
Število osebnih avtomobilov
3.9711.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.092796.413