Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.8972.049.261
Število zaposlenih oseb223747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)975,49966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)13.31586.705.208
Število moških9201.014.716
Število žensk9771.034.545
Naravni prirast-63.734
Skupni prirast-143.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih5875.972
Število učencev v osnovnih šolah166159.508
Število dijakov (po prebivališču)8782.267
Število študentov (po prebivališču)90107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
649835.039
Število samozaposlenih oseb
17587.845
Število registriranih brezposelnih oseb
215100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.465,371.494,88
Število podjetij109165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
713844.349
Število osebnih avtomobilov
9861.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
531796.413