Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3522.049.261
Število zaposlenih oseb120747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)868,57966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.33786.705.208
Število moških6601.014.716
Število žensk6921.034.545
Naravni prirast73.734
Skupni prirast123.213
Število vrtcev1891
Število otrok v vrtcih3875.972
Število učencev v osnovnih šolah95159.508
Število dijakov (po prebivališču)3982.267
Število študentov (po prebivališču)61107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
483835.039
Število samozaposlenih oseb
7887.845
Število registriranih brezposelnih oseb
76100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.308,891.494,88
Število podjetij57165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
482844.349
Število osebnih avtomobilov
6281.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
241796.413