Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km211920.273
Število prebivalcev18.8702.049.261
Število zaposlenih oseb5.816747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)896,13966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)474.74986.705.208
Število moških9.0761.014.716
Število žensk9.7941.034.545
Naravni prirast283.734
Skupni prirast413.213
Število vrtcev8891
Število otrok v vrtcih71075.972
Število učencev v osnovnih šolah1.400159.508
Število dijakov (po prebivališču)78482.267
Število študentov (po prebivališču)1.016107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
7.379835.039
Število samozaposlenih oseb
69487.845
Število registriranih brezposelnih oseb
648100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.365,041.494,88
Število podjetij1.730165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
7.362844.349
Število osebnih avtomobilov
9.8181.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
6.247796.413