Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km29120.273
Število prebivalcev10.9852.049.261
Število zaposlenih oseb1.842747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)866,96966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)160.55986.705.208
Število moških5.4501.014.716
Število žensk5.5351.034.545
Naravni prirast763.734
Skupni prirast3263.213
Število vrtcev5891
Število otrok v vrtcih47575.972
Število učencev v osnovnih šolah990159.508
Število dijakov (po prebivališču)48882.267
Število študentov (po prebivališču)628107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.792835.039
Število samozaposlenih oseb
43587.845
Število registriranih brezposelnih oseb
334100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.318,841.494,88
Število podjetij913165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.851844.349
Število osebnih avtomobilov
5.8761.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.470796.413