Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km25820.273
Število prebivalcev6.8302.049.261
Število zaposlenih oseb1.336747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)822,44966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)79.19186.705.208
Število moških3.3931.014.716
Število žensk3.4371.034.545
Naravni prirast-333.734
Skupni prirast143.213
Število vrtcev3891
Število otrok v vrtcih22475.972
Število učencev v osnovnih šolah553159.508
Število dijakov (po prebivališču)29382.267
Število študentov (po prebivališču)375107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.543835.039
Število samozaposlenih oseb
24787.845
Število registriranih brezposelnih oseb
344100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.250,051.494,88
Število podjetij391165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.627844.349
Število osebnih avtomobilov
3.1891.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.152796.413