Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev4042.049.261
Število zaposlenih oseb56747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)587,48966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.91486.705.208
Število moških2201.014.716
Število žensk1841.034.545
Naravni prirast-23.734
Skupni prirast13.213
Število vrtcev0891
Število otrok v vrtcih075.972
Število učencev v osnovnih šolah4159.508
Število dijakov (po prebivališču)1282.267
Število študentov (po prebivališču)10107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
131835.039
Število samozaposlenih oseb
2787.845
Število registriranih brezposelnih oseb
28100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
800,411.494,88
Število podjetij17165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
231844.349
Število osebnih avtomobilov
1781.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
49796.413