Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.1822.049.261
Število zaposlenih oseb21.358747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.065,76966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.816.45786.705.208
Število moških18.1741.014.716
Število žensk18.0081.034.545
Naravni prirast1763.734
Skupni prirast3303.213
Število vrtcev18891
Število otrok v vrtcih1.57875.972
Število učencev v osnovnih šolah3.142159.508
Število dijakov (po prebivališču)1.59082.267
Število študentov (po prebivališču)2.177107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
15.705835.039
Število samozaposlenih oseb
1.28287.845
Število registriranih brezposelnih oseb
1.393100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.652,301.494,88
Število podjetij2.671165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
14.448844.349
Število osebnih avtomobilov
19.9941.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
14.794796.413