Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev2.5962.049.261
Število zaposlenih oseb1.805747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)816,77966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)318.11986.705.208
Število moških1.3151.014.716
Število žensk1.2811.034.545
Naravni prirast23.734
Skupni prirast173.213
Število vrtcev2891
Število otrok v vrtcih8875.972
Število učencev v osnovnih šolah246159.508
Število dijakov (po prebivališču)12682.267
Število študentov (po prebivališču)151107.134
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.064835.039
Število samozaposlenih oseb
13287.845
Število registriranih brezposelnih oseb
147100.504
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.259,321.494,88
Število podjetij185165.595
Število stanovanj, stanovanjski sklad
951844.349
Število osebnih avtomobilov
1.3311.061.646
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
653796.413